• Tin học

  [ しすうぶ ]

  phần số mũ [characteristic (e.g. in floating-point representation)]
  Explanation: Là phần sau chữ E trong biểu diễn số phẩy động.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X