• [ ふるまう ]

  v5u, vt

  tiếp đãi/thết đãi
  朝食を振り舞う: thết đãi một bữa sáng
  cư xử/ứng xử
  (人)に好感を持たれるように振る舞う :Ứng xử phù hợp với ai đó
  (人)の存在に全く気付いていないかのように振る舞う :cư xử giả vờ như hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của ai đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X