• [ しんこう ]

    n

    sự khuyến khích/khuyến khích/sự khích lệ/khích lệ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X