• [ はさむ ]

  v5m

  kẹp (vào giữa)/xen vào/chèn vào/chen ngang
  しおりを挾む: kẹp cái đánh dấu (vào quyển sách)
  口を挾む: nói chen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X