• Tin học

  [ そうにゅうてん ]

  điểm chèn [insertion point]
  Explanation: Trong các trình ứng dụng Macintosh và Windows, đây là một ô nhỏ hình chữ nhật nhấp nháy dùng để chỉ rõ điểm mà văn bản sẽ xúat hiện khi bạn bắt đầu đánh vào. Điểm chèn này cũng tương tự như con chạy trong các trình ứng dụng DOS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X