• Tin học

  [ さいよう ]

  hỗ trợ [support (vs)]
  Explanation: Đưa ra sự trợ giúp, hoặc có khả năng sử dụng hay khả năng làm việc đối với một thiết bị, một khuôn thức tệp, hoặc một chương trình, như trong câu " WordPerfect hỗ trợ tất cả các máy in Postcript và các tệp EPS" .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X