• [ そん ]

  n, n-suf, adj-na

  lỗ

  Kinh tế

  [ そん ]

  mất [loss]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X