• Kinh tế

  [ こしょうつきふなにしょうけん ]

  vận đơn không hoàn hảo [foul bill of lading/qualified bill of lading/unclean bill of lading]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X