• Tin học

    [ しきいちかんすう ]

    hàm giới hạn/hàm toán ngưỡng [threshold function]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X