• Tin học

  [ ぶんけんしゅう ]

  tư liệu/sưu liệu [documentation]
  Explanation: Những bản hướng dẫn, những bài giảng dạy, và những tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cho người sử dụng những thông tin cần thiết để vận hành một chương trình máy tính hoặc một hệ thống máy tính đạt hiệu quả tốt. Tư liệu được cung cấp có thể xuất hiện dưới dạng ấn phẩm trong các hệ trợ giúp trực tuyến.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X