• Tin học

    [ ぶんみゃくいぞんぶんぽう ]

    ngữ pháp theo ngữ cảnh [context-sensitive grammar]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X