• [ ほうほう ]

  n-adv, adv, conj

  phương kế
  phương cách
  pháp
  phách
  kiểu
  điệu
  đạo
  chước
  cách

  n

  phương pháp/biện pháp/cách thức

  n

  phương tiện

  n

  thức

  Kỹ thuật

  [ ほうほう ]

  phương pháp [method]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X