• [ にっきゅう ]

  n

  tiền lương ngày
  tiền lương hàng ngày
  (人)に_ドルの日給を出す :Trả tiền lương hàng ngày bằng $ cho (ai đó)
  日給50ドルで職に就いた :Nhận chức với tiền lương ngày là 50$
  tiền lương công nhật
  lương ngày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X