• Tin học

    [ めいじアドレシング ]

    địa chỉ hóa tường minh/đánh địa chỉ tường minh [explicit addressing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X