• Tin học

    [ じぶんかつマルチプレクサ ]

    bộ trộn kênh phân chia thời gian/bộ đa công phân chia thời gian [time division multiplexer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X