• Tin học

  [ じかんぶんかつたげんせつぞくほうしき ]

  đa truy cập phân chia thời gian-TDMA [TDMA/time division multiple access]
  Explanation: TDMA là kỹ thuật cấp phát các kênh bội trên cùng tần số trong một hệ truyền vô tuyến, như hệ điện thoại di động hay hệ truyền thông vệ tinh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X