• Tin học

  [ じかんぎれ ]

  hết thời gian chờ [time out]
  Explanation: Một sự gián đoạn do bàn phím bị đông cứng, không có tác dụng, trong khi máy tính đang cố thâm nhập vào một thiết bị (hay một máy tính ở xa) nhưng nó không đáp ứng như đáng lẽ phải đáp ứng. Máy tính duy trì sự cố gắng trong một khoảng thời gian xác định rồi thôi và trả lại sự điều khiển máy cho bạn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X