• Tin học

    [ じかんへんかんけいすう ]

    hệ số đổi thời gian [time scale (factor)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X