• Tin học

    [ じかんてきなすきま ]

    khe thời gian [time slot (in multiplexing)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X