• Tin học

    [ あんもくれんけつ ]

    liên kết ẩn (định nghĩa tiến trình) [implicit link (process definition)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X