• [ こうし ]

  n

  Sự đổi mới/sự cải cách/cải cách/đổi mới/gia hạn
  借家人は家主に契約の更新(更始)を要求した: Người thuê nhà đã yêu cầu gia hạn hợp đồng với người chủ nhà
  保険の更新(更始): gia hạn hợp đồng bảo hiểm
  更始政策: Chính sách đổi mới (cải cách).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X