• Tin học

    [ かきこみかのう ]

    ghi được/có thể ghi được [writable (e.g. a writable CD-ROM) (an)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X