• [ まだ ]

  adv

  hơn nữa/bên cạnh đó/vẫn
  Ghi chú: nghĩa này của từ luôn được dùng trong câu khẳng định
  chưa/vẫn
  彼はまだ来ない: anh ấy vẫn chưa đến
  Ghi chú: nghĩa này của từ luôn được dùng trong câu phủ định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X