• Kinh tế

  [ みかくにんしんようじょう ]

  thư tín dụng không xác nhận [unconfirmed letter of credit/unconfirmed credit]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X