• [ ほんらい ]

  n-adv

  sự tự nhiên
  sự thuộc về nguồn gốc
  sự thuộc về bản chất/sự thuộc về cơ bản

  adj-no

  thuộc về bản chất/thuộc về cơ bản

  adj-no

  thuộc về nguồn gốc

  adj-no

  tự nhiên

  n-t

  từ trước tới nay/từ lúc bắt đầu/bắt đầu/khởi đầu
  vốn dĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X