• Kỹ thuật

    [ がいようず ]

    sơ đồ khái quát [abridged general view, outline drawing, schematic diagram]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X