• Tin học

  [ こうぞうかプログラミング ]

  lập trình theo cấu trúc [structured programming]
  Explanation: Một tập các chuẩn chất lượng cao, làm cho chương trình dài dòng hơn, nhưng cũng dễ đọc, tin cậy, và dễ bảo trì hơn. Thực chất của việc lập trình theo cấu trúc là để tránh các mã rối sinh ra bởi quá nhiều những mối liên kết do lạm dụng các câu lệnh GOTO, một vấn đề thường gặp trong BASIC và FORTRAN. Lập trình cấu trúc khẳng định rằng cấu trúc chương trình tổng thể phải phản ánh những gì mà chương trình đó phải thực hiện, bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên và tiếp diễn một cách logic. Những chỗ thụt đầu dòng sẽ giúp làm rõ logic đó, và lập trình viên sẽ được khuyến khích sử dụng các cấu trúc điều khiển vòng lặp và rẽ nhánh, cũng như các thủ tục đã được đặt tên thay cho những câu lệnh GOTO. Các ngôn ngữ như C, Pascal, Modula- 2, và ngôn ngữ lệnh phần mềm dBASE đều là những ngôn ngữ cấu trúc, và đều khuyến khích lập trình viên thích ứng với các thói quen tốt này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X