• [ せいかいする ]

  vs

  giải thích đúng/giải thích chính xác/trả lời đúng
  全問正解する :Trả lời chính xác tất cả các câu hỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X