• Kỹ thuật

  [ ぼざい ]

  vật liệu gốc [base material]
  Explanation: 溶接又は切断される材料、金属部材。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X