• [ みんかん ]

  n

  thường dân/sự tư nhân/sự thuộc về dân/sự không chính thức
  dân gian

  adj-no

  thuộc dân gian

  adj-no

  tư nhân/của dân/không chính thức
  民間企業: doanh nghiệp tư nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X