• [ きをつける ]

  exp

  chú ý/cẩn thận/lưu ý
  気をつけて: Hãy lưu ý!/ Hãy cẩn thận!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X