• [ きじょう ]

  adj-na

  kiên cường/cứng rắn
  流れる血を気丈に抑えて病院まで走った: kiên cường bịt vết thương đang chảy máu tới bệnh viện

  n

  sự kiên cường/sự cứng rắn/kiên cường/cứng rắn
  気丈な娘: cô gái kiên cường
  気丈に振る舞う: hành động cứng rắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X