• [ きがね ]

  adj-na

  khách khí/làm khách/câu thúc/gò bó
  おじさんのうちだから気兼ねしないでいいよ: vì ở nhà chú nên chẳng cần khách khí

  n

  sự câu thúc/sự gò bó/câu thúc/gò bó/khó chịu
  気兼ねせずに: không cảm thấy bị gò bó (khó chịu)
  気兼ねなくリーダーシップを発揮する: phát huy khả năng lãnh đạo mà không cảm thấy bị gò bó (khó chịu)

  n

  sự khách khí/sự làm khách/khách khí/làm khách/ngại
  気兼ねせずに何でも言ってください: đừng khách khí (ngại) khi kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X