• [ きがねする ]

  vs

  khách khí/làm khách
  ~するのに気兼ねする: khách khí khi làm gì
  câu thúc/gò bó/khó chịu
  (~するのに)気兼ねする: cảm thấy gò bó khi làm việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X