• [ きおん ]

  n

  nhiệt độ
  1月の平均気温: nhiệt độ trung bình trong tháng một (tháng giêng)
  今日の最高気温: nhiệt độ cao nhất của ngày hôm nay
  予想最高気温: nhiệt độ cao nhất theo dự báo
  年間平均気温: nhiệt độ trung bình hàng năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X