• Kỹ thuật

    [ きーえきはんおう ]

    sự phản ứng khí và dung dịch [gas-liquid reaction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X