• [ ひょうてん ]

  n

  điểm đóng băng
  氷点下数度に冷やされる :nhiệt độ giảm xuống dưới điểm đóng băng vài độ
  氷点下数度まで下がる :tụt xuống dưới điểm đóng băng vài độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X