• [ くみとる ]

  v5r

  múc lên/hớt lên/đong
  hiểu được/nắm bắt được/thấu hiểu được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X