• [ けつだん ]

  n

  thẩm đoán
  sự quyết đoán/quyết đoán/quyết định
  IT利用の決断: quyết định sử dụng IT
  ~に関して(人)が自由意志で下す決断: ai đó quyết định là sẽ đưa ra ý kiến riêng của mình về ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X