• [ ちんでん ]

  n

  Sự kết tủa/sự lắng cặn

  Kỹ thuật

  [ ちんでん ]

  sự kết tủa [Precipitation]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X