• Kỹ thuật

  [ じぐ ]

  đồ gá [jig]
  Explanation: 物を同一の場所に簡単に取り付けるために、案内や位置決めをする取り付け具のこと。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X