• [ とめる ]

  v1

  lưu trú/lưu lại/giữ lại
  友人を泊める: giữ bạn ở lại chơi
  dừng lại/nghỉ lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X