• [ ほう ]

  n

  phép thuật/giáo nghi
  lễ pháp

  n, n-suf

  pháp luật/phép tắc/luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X