• [ なみ ]

  n

  trào lưu
  時代の波: trào lưu thời đại
  sóng (điện)
  音の波: sóng âm thanh
  sóng
  波が高い: sóng to
  nhăn (da)
  老いの波: vết nhăn của người già
  làn sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X