• [ ちゅうにゅう ]

    n

    sự rót vào/sự tập trung sự chú ý vào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X