• Tin học

  [ かっせいぶんしょがた ]

  loại tài liệu linh hoạt [active document type]
  Explanation: Tài liệu linh hoạt là một tài liệu có chứa các mối liên kết tới những chương trình hay nguồn thông tin khác. Các mối liên kết này có thể hiển thị những thông tin được cập nhật liên tục, chỉ cập nhật khi tài liệu được tải xuống hay cập nhật khi người dùng có yêu cầu. Trên World Wide Web, các tài liệu linh hoạt chỉ tới những trang Web được cập nhật động. Chú ý là các trang Web có thể là tĩnh hay động. Trang web động không thay đổi trừ phi người tạo thay đổi nó. Bất kỳ người nào truy cập vào trang Web này đều thấy cùng một thông tin. Ngược lại, những trang Web động được tạo dựa trên những thông tin người dùng gõ vào một biểu mẫu, hay dựa trên ngày, giờ hiện hành hay dựa trên các thông tin khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X