• [ ねはん ]

  n

  cõi Niết Bàn
  涅槃に入ること :Đi vào cõi Niết Bàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X