• [ けしいん ]

  n

  dấu bưu điện để hủy thư
  ~を押す: đóng dấu hủy thư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X