• [ せいれん ]

  n

  sự thanh liêm/liêm khiết/công minh

  adj-na

  thanh liêm/chính trực/liêm khiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X