• [ わたる ]

  n

  băng qua

  v5r

  đi qua
  橋を渡る: đi qua cầu

  v5r

  độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X